Дәрес алдыннан укыла торган дога

“Әллаһүммә-рзүкнәә гыйльмән наафигән үә хифзан каамилән үә зиһнән шаамилән үә фәһмән зәкийән үә тәүфиикан литәхсыыйлил-гүлүүм. Әллааһүммә әхриҗнәә мин зулүмәтил-җәһли үәл-үәһми үә әкримнәә бинуурил-гильми үәл-фәһм. Әллааһүмә-фтәх ләнәә әбүаабә гильмикә үәншүр гәләйнәә хазааинә рахмәтик. Бирахмәтикә йәә әрхәмәр-раахимиин”.

“Йә Рабби, файдалы гыйлем, яхшы истә калдыру, камил зиһен һәм дөрес аңлауны насыйп ит. Йә Рабби, безне наданлыктан һәм күңел караңгылыгыннан чыгарып, гыйлем һәм аңлау нуры белән хөрмәтлә. Йә Рабби, безгә гыйлем ишекләрен һәм үз рәхмәт хәзинәләреңне ач. Әй рәхмәтле Аллаһы, һәрбер нәрсә синең рәхмәтең белән була”.


Фикер өстәү