Берәр эш авыр күренгәндә укыла торган дога

“Аллаһүммә лә сәһлә иллә мә җәгалтәһүсәһлә, үәәнтәтәҗгалүл-хәзнә изә шитәсәһлә”.

“Әй Аллаһ! Син җиңел кылган нәрсәдән башка җиңел һичнәрсә юк һәм, әгәр Син теләсәң, кайгыны җиңел итәсең”.

“Йәгез, бер дога!” китабыннан


Фикер өстәү