ТР Законнары (01.03.2022)

Татарстан Республикасы Җир кодексына үзгәрешләр кертү турында

Татарстан Республикасында җир асты байлыкларыннан файдалану өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында

Татарстан Республикасы Җир кодексының 9 статьясына һәм «Татарстан Республикасы Җир кодексына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 2 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

«Татарстан Республикасында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында


Фикер өстәү