Бурычларны түләү өчен ярдәм сорап укыла торган дога

136 – (Аллаһүммәкфини бихәләликә ган хәрамик, үә әгънини бифвдъликә гаммән сиүәк)

“Әй Аллаһ! Синең хәләлең миңа җитеп Син хәрам кылган нәрсәгә керүдән котылдыр, һәм Үзеңнең фазыйләтең белән Синнән башкага мохтаҗ булудан коткар!

 

137 –  (Аллаһүммә инни әгүзү бикә минәл-һәмми үәл-хәзәни үәл-гаҗзи үәл-кәсәли үәл-бүхли үәл-җүбни үә даләгыйд-дәйни үә галәбәтир-риҗәл)

“Әй Аллаһ! Мин, тынычсызлыктан һәм кайгыдан, гаҗизлектән һәм ялкаулыктан, саранлыктан һәм куркаклыктан, бурычның авырлыгыннан һәм кешеләрнең золым кылуларыннан, Сиңа сыенам”.


Фикер өстәү