«ШАЯН ТВ» каналының тапшырулар ПРОГРАММАСЫ (7-13 сентябрь)

Дүшәмбе, 7 сентябрь

06:00, 14:00, 22:00 «Шаян балалар»  0+

06:15, 14:15, 22:15 «Клео – шаян көчек». Мультсериал 0+

06:35, 14:35, 22:35 «Кечкенә Хораси». Мультсериал 0+

07:05, 15:05, 23:05 «Шиммер белән Шайн». Мультсериал 0+

07:35, 15:35, 23:35 «Бергәләп өйрәник» 0+

07:55, 15:55, 23:55 «Нильс маҗаралары». Мультсериал 0+

08:10, 16:10, 00:10 «Күп белүче Зигби». Мультсериал 0+

08:45, 16:45, 00:45 «Шаян балалар»  0+

08:55, 16:55, 00:55 «Янгын сүндерүче роботлар». Мультсериал 0+

09:10, 17:10, 01:10 «Зәңгәр йорт шымчылары». Балалар өчен сериал 6+

09:35, 17:35, 01:35 «Шаян рәссам»  0+

09:45, 17:45, 01:45 «Мең дә бер һөнәр». Документаль фильм 6+

10:10, 18:10, 02:10 «Музыкаль тәнәфес» 0+

10:20, 18:20, 02:20 «Шаян балалар»  0+

10:30, 18:30, 02:30 «Маҗаралы гаилә». Балалар өчен сериал 6+

11:00, 19:00, 03:00 «Шук белән Тук». Мультсериал 0+

11:30, 19:30, 03:30 «Новаторлар». Мультсериал 6+

11:45, 19:45, 03:45 «Күчтәнәч» 0+

12:00, 20:00, 04:00 «Әйдә, шаярыйк». Мультсериал 6+

20:15, 04:15 «Әбием әкиятләре». Мультсериал 0+

12:30, 20:30, 04:30 «Шаян балалар»  0+

12:40, 20:40, 04:40 «Кичке әкиятләр» 0+

12:45, 20:45, 04:45 «Врумиз». Субтитрлы мультсериал 0+

13:10, 21:10, 05:10 «Гаҗәп бит бу!» Документаль фильм 6+

13:35, 21:35, 05:35 «ЗуЗу». Мультсериал 0+

13:40, 21:40, 05:40 «Тылсымлы фонарь». Мультсериал 0+

13:45, 21:45, 05:45 «Шаян рәссам»  0+

 

Сишәмбе, 8 сентябрь

06:00, 14:00, 22:00 «Шаян балалар»  0+

06:15, 14:15, 22:15 «Клео – шаян көчек». Мультсериал 0+

06:35, 14:35, 22:35 «Кечкенә Хораси». Мультсериал 0+

07:05, 15:05, 23:05 «Шиммер белән Шайн». Мультсериал 0+

07:35, 15:35, 23:35 «Уймак» 0+

07:55, 15:55, 23:55 «Нильс маҗаралары». Мультсериал 0+

08:10, 16:10, 00:10 «Күп белүче Зигби». Мультсериал 0+

08:45, 16:45, 00:45 «Шаян балалар»  0+

08:55, 16:55, 00:55 «Янгын сүндерүче роботлар». Мультсериал 0+

09:10, 17:10, 01:10 «Зәңгәр йорт шымчылары». Балалар өчен сериал 6+

09:35, 17:35, 01:35 «Шаян рәссам»  0+

09:45, 17:45, 01:45 «Мең дә бер һөнәр». Документаль фильм 6+

10:10, 18:10, 02:10 «Музыкаль тәнәфес» 0+

10:20, 18:20, 02:20 «Шаян балалар»  0+

10:30, 18:30, 02:30 «Маҗаралы гаилә». Балалар өчен сериал 6+

11:00, 19:00, 03:00 «Шук белән Тук». Мультсериал  0+

11:30, 19:30, 03:30 «Новаторлар». Мультсериал 6+

11:45, 19:45, 03:45 «Күчтәнәч» 0+

12:00, 20:00, 04:00 «Әйдә, шаярыйк». Мультсериал 6+

12:30, 20:30, 04:30 «Шаян балалар»  0+

20:15, 04:15 «Әбием әкиятләре». Мультсериал 0+

12:40, 20:40, 04:40 «Кичке әкиятләр» 0+

12:45, 20:45, 04:45 «Врумиз». Субтитрлы мультсериал 0+

13:10, 21:10, 05:10 «Гаҗәп бит бу!» Документаль фильм 6+

13:35, 21:35, 05:35 «ЗуЗу». Мультсериал 0+

13:40, 21:40, 05:40 «Тылсымлы фонарь». Мультсериал 0+

13:45, 21:45, 05:45 «Шаян рәссам»  0+

Чәршәмбе, 9 сентябрь

06:00, 14:00, 22:00 «Шаян балалар»  0+

06:15, 14:15, 22:15 «Клео – шаян көчек». Мультсериал 0+

06:35, 14:35, 22:35 «Кечкенә Хораси». Мультсериал 0+

07:05, 15:05, 23:05 «Шиммер белән Шайн». Мультсериал  0+

07:35, 15:35, 23:35 «Акыл батл» 0+

07:55, 15:55, 23:55 «Нильс маҗаралары». Мультсериал 0+

08:10, 16:10, 00:10 «Күп белүче Зигби». Мультсериал 0+

08:45, 16:45, 00:45 «Шаян балалар»  0+

08:55, 16:55, 00:55 «Янгын сүндерүче роботлар». Мультсериал 0+

09:10, 17:10, 01:10 «Зәңгәр йорт шымчылары». Балалар өчен сериал 6+

09:35, 17:35, 01:35 «Шаян рәссам»  0+

09:45, 17:45, 01:45 «Мең дә бер һөнәр». Документаль фильм 6+

10:10, 18:10, 02:10 «Музыкаль тәнәфес» 0+

10:20, 18:20, 02:20 «Шаян балалар»  0+

10:30, 18:30, 02:30 «Маҗаралы гаилә». Балалар өчен сериал 6+

11:00, 19:00, 03:00 «Шук белән Тук». Мультсериал  0+

11:30, 19:30, 03:30 «Новаторлар». Мультсериал 6+

11:45, 19:45, 03:45 «Күчтәнәч» 0+

12:00, 20:00, 04:00 «Әйдә, шаярыйк». Мультсериал 6+

20:15, 04:15 «Әбием әкиятләре». Мультсериал 0+

12:30, 20:30, 04:30 «Шаян балалар»  0+

12:40, 20:40, 04:40 «Кичке әкиятләр» 0+

12:45, 20:45, 04:45 «Врумиз». Субтитрлы мультсериал 0+

13:10, 21:10, 05:10 «Гаҗәп бит бу!» Документаль фильм 6+

13:35, 21:35, 05:35 «ЗуЗу». Мультсериал 0+

13:40, 21:40, 05:40 «Тылсымлы фонарь». Мультсериал 0+

13:45, 21:45, 05:45 «Шаян рәссам»  0+

Пәнҗешәмбе, 10 сентябрь

06:00, 14:00, 22:00 «Шаян балалар»  0+

06:15, 14:15, 22:15 «Клео – шаян көчек». Мультсериал 0+

06:35, 14:35, 22:35 «Кечкенә Хораси». Мультсериал 0+

07:05, 15:05, 23:05 «Шиммер белән Шайн». Мультсериал  0+

07:35, 15:35, 23:35 «Җырлы селфи» 0+

07:55, 15:55, 23:55 «Нильс маҗаралары». Мультсериал 0+

08:10, 16:10, 00:10 «Күп белүче Зигби». Мультсериал  0+

08:45, 16:45, 00:45 «Шаян балалар»  0+

08:55, 16:55, 00:55 «Янгын сүндерүче роботлар». Мультсериал  0+

09:10, 17:10, 01:10 «Зәңгәр йорт шымчылары». Балалар өчен сериал 6+

09:35, 17:35, 01:35 «Шаян рәссам»  0+

09:45, 17:45, 01:45 «Мең дә бер һөнәр». Документаль фильм 6+

10:10, 18:10, 02:10 «Музыкаль тәнәфес» 0+

10:20, 18:20, 02:20 «Шаян балалар»  0+

10:30, 18:30, 02:30 «Маҗаралы гаилә». Балалар өчен сериал 6+

11:00, 19:00, 03:00 «Шук белән Тук». Мультсериал  0+

11:30, 19:30, 03:30 «Новаторлар». Мультсериал 6+

11:45, 19:45, 03:45 «Күчтәнәч» 0+

12:00, 20:00, 04:00 «Әйдә, шаярыйк». Мультсериал 6+

20:15, 04:15 «Әбием әкиятләре». Мультсериал 0+

12:30, 20:30, 04:30 «Шаян балалар»  0+

12:40, 20:40, 04:40 «Кичке әкиятләр» 0+

12:45, 20:45, 04:45 «Врумиз». Субтитрлы мультсериал 0+

13:10, 21:10, 05:10 «Гаҗәп бит бу!» Документаль фильм 6+

13:35, 21:35, 05:35 «ЗуЗу». Мультсериал 0+

13:40, 21:40, 05:40 «Тылсымлы фонарь». Мультсериал 0+

13:45, 21:45, 05:45 «Шаян рәссам»  0+

Җомга,  11 сентябрь

06:00, 14:00, 22:00 «Шаян балалар»  0+

06:15, 14:15, 22:15 «Клео – шаян көчек». Мультсериал 0+

06:35, 14:35, 22:35 «Кечкенә Хораси». Мультсериал 0+

07:05, 15:05, 23:05 «Шиммер белән Шайн». Мультсериал  0+

07:35, 15:35, 23:35 «Шома бас» 0+

07:55, 15:55, 23:55 «Нильс маҗаралары». Мультсериал 0+

08:10, 16:10, 00:10 «Күп белүче Зигби». Мультсериал  0+

08:45, 16:45, 00:45 «Шаян балалар»  0+

08:55, 16:55, 00:55 «Зур бишек». Мультсериал  0+

09:10, 17:10, 01:10 «Зәңгәр йорт шымчылары». Балалар өчен сериал 6+

09:35, 17:35, 01:35 «Шаян рәссам»  0+

09:45, 17:45, 01:45 «Мең дә бер һөнәр». Документаль фильм 6+

10:10, 18:10, 02:10 «Музыкаль тәнәфес» 0+

10:20, 18:20, 02:20 «Шаян балалар»  0+

10:30, 18:30, 02:30 «Маҗаралы гаилә». Балалар өчен сериал 6+

11:00, 19:00, 03:00 «Шук белән Тук». Мультсериал  0+

11:30, 19:30, 03:30 «Новаторлар». Мультсериал 6+

11:45, 19:45, 03:45 «Күчтәнәч» 0+

12:00, 20:00, 04:00 «Әйдә, шаярыйк». Мультсериал 6+

20:15, 04:15 «Әбием әкиятләре». Мультсериал 0+

12:30, 20:30, 04:30 «Шаян балалар»  0+

12:40, 20:40, 04:40 «Кичке әкиятләр» 0+

12:45, 20:45, 04:45 «Врумиз». Субтитрлы мультсериал 0+

13:10, 21:10, 05:10 «Гаҗәп бит бу!» Документаль фильм 6+

13:35, 21:35, 05:35 «ЗуЗу». Мультсериал 0+

13:40, 21:40, 05:40 «Тылсымлы фонарь». Мультсериал 0+

13:45, 21:45, 05:45 «Шаян рәссам»  0+

Шимбә, 12 сентябрь

06:00, 14:00, 22:00 «Тондар батырлыклары». Мультсериал 6+

06:55, 14:55, 22:55 «Риваятьләрне җимерүчеләр». Балалар өчен тапшыру 12+

08:10, 16:10, 00:10 «Космо». Балалар өчен сериал 6+

09:15  «Күп белүче Зигби». Мультсериал  0+

17:00, 01:00 «Фестиваль» 0+

09:45, 17:30, 01:30 «Әкәмәт дөнья». Балалар өчен сериал 6+

10:15, 18:10, 02:10 «Киләчәк дөньясы: Җир планетасы 2050». Документаль фильм 6+

10:45, 18:40, 02:40 «Борис белән Руфус». Мультсериал 0+

11:15, 17:55, 01:55 «Тукай оныклары» 0+

11:30, 19:40, 03:40 Мультсериаллар 0+

19:10, 03:10 «Йолдызлык мизгелләре» 0+

21:00, 05:00 «Яшьләр тукталышы» 12+

13:35, 21:35, 05:35 «Врумиз». Субтитрлы мультсериал 0+

Якшәмбе,  13 сентябрь

06:00, 14:00, 22:00 «Тондар батырлыклары». Мультсериал 6+

06:55, 14:55, 22:55 «Риваятьләрне җимерүчеләр». Балалар өчен тапшыру 12+

08:10, 16:10, 00:10 «Космо». Балалар өчен сериал 6+

17:00, 01:00 «Фестиваль» 0+

17:30, 01:30 «Әкәмәт дөнья». Балалар өчен сериал 6+

09:15, 21:00, 05:00 «Тамчы-шоу» 0+

09:45, 17:45, 01:45 «Яшьләр тукталышы» 12+

10:15, 18:10, 02:10 «Киләчәк дөньясы: Җир планетасы 2050». Документаль фильм 6+

10:45, 18:40, 02:40 «Борис белән Руфус». Мультсериал 0+

11:15, 17:55, 01:55 «Балачак илендә» 0+

11:30, 19:40, 03:40 Мультсериаллар 0+

19:10, 03:10 «Калеб» 0+

13:35, 21:35, 05:35 «Врумиз». Субтитрлы мультсериал 0+

 


Фикер өстәү