Фитыр сәдакасы алгач укыла торган ДОГА

Аллаһүммә тәкәббәл фитратәһү үә сиямәһү үәстәҗибү догаәһү үәгфирзүнүбәһү үә әккид имәнәһә үә әксыйр үмүәләһү үә үәффикһү галә хәйри мәкасыйдаһ.

Мәгънәсе: «Әй, Аллаһы, (бирүченең исеме, әтисенең исеме) фитыр сәдакасен үә уразасын кабул кыл, догасын кабул кыл һәм гөнаһларын гафу кыл, үә дәхи аның иманын куәтле кыл, аның малларын арттыр, аны хәерле максатларына ирештер».


Фикер өстәү