«Күрше хакы» махсус кушымтасының мордва халкына багышланган чыгарылышы

MORDVA I tatar (Vatantat)

MORDVA II mord (Vatantat)


Фикер өстәү